کد خبر: ۲۲۹۶۴۵
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۱ 27 February 2012
اساسنامه « دانشگاه فرهنگيان» در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب و براي اجرا ابلاغ شد و در آن اهداف و وظايف دانشگاه، اركان دانشگاه هيات امناء محل فعاليت و نحوه اداره آن تشريح شده است.

به گزارش  ايسنا، اساسنامه « دانشگاه فرهنگيان » كه در جلسه 704 مورخ 6/10/90شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 28/06/90 وزير آموزش و پرورش به تصويب رسيده است، به‌ شرح ذيل براي اجرا ابلاغ شد.

ماده 1- كليات

دانشگاه فرهنگيان، دانشگاهي است: براي تأمين، تربيت و توانمندسازي منابع انساني وزارت آموزش و پرورش، پيشرو در آموزش، پژوهش، توليد و ترويج علم نافع مورد نياز آموزش و پرورش، سرآمد در آموزش و شايستگي‌هاي حرفه‌اي و تخصصي تربيت‌محور، توانمند در بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين آموزشي و تربيتي در انجام مأموريت‌ها، مبتني بر معيارهاي نظام اسلامي، توانمند در زمينه‌سازي براي شكوفايي فطرت، استعدادها و شكل‌گيري هويت يكپارچه اسلامي- ايراني- انقلابي دانشجو معلمان، برخوردار از هيأت علمي و مديران مؤمن، آراسته به فضائل اخلاق اسلامي، عامل به عمل صالح، تعالي‌جو و تحول‌آفرين، باورمند به جامعه عدل جهاني (جامعه مهدوي)، وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه با اهداف ذيل تأسيس و طبق مفاد اين اساسنامه، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ضوابط و مقررات وزارتين آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري و قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌شود.

در اين اساسنامه دانشگاه فرهنگيان به اختصار «دانشگاه» و وزارت آموزش و پرورش به اختصار «وزارت» ناميده مي‌شود.

ماده 2- اهداف:

تأمين و تربيت معلمان، مديران، مربيان، كاركنان و پژوهشگراني مؤمن و متعهد، معتقد به مباني ديني و ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي، داراي فضائل اخلاقي و ارزش‌هاي والاي انساني، كارآمد و توانمند در طراز جمهوري اسلامي

تربيت، توانمندسازي و ارتقاي شايستگي‌هاي عمومي، تخصصي و حرفه‌اي منابع انساني با تأكيد بر پرورش انسان‌هاي متقي، كارآفرين، خودباور، خلاق و توانا در توليد علم، فناوري و نوآوري، متناسب با مباني و ارزش‌هاي اسلامي و نيازهاي جامعه

تسهيل فعاليت‌هاي آموزشي و پرورش در تلفيق علم و دين و مشاركت در نهضت توليد علم، افزايش سهم توليدات علمي در محتواي آموزشي و تربيتي موردنياز آموزش و پرورش مبتني بر مباني و معارف اسلامي و نيازهاي ملي و كاربردي كردن دستاوردهاي علمي و پژوهشي ازطريق تعامل پويا و سازنده با حوزه‌هاي علميه و مراكز علمي و پژوهشي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي

ايجاد تحول و نوآوري در نظام تربيت معلم كشور و تغيير، اصلاح و ارتقاي روش‌ها و برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي تربيت معلم، براساس مباني اسلامي و آخرين تحولات علمي و بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين جهت تحقق اهداف تعليم و تربيت اسلامي

توسعه زمينه پژوهندگي و تقويت روحيه پژوهشي و گسترش دانش، بينش و مهارت‌هاي منابع انساني و رصد كردن تحولات نظام‌هاي تربيت معلم و تحولات علمي در حوزه علوم تربيتي و آموزش و پرورش.

ماده 3- وظايف و اختيارات:

تعليم و تربيت دانشجو معلمان و مديران و كارشناساني با شايستگي‌هاي اخلاقي،‌اعتقادي، انقلابي، تخصصي و حرفه‌اي و مسلط بر مباني و شيوه‌هاي تربيت اسلامي، در طراز جمهوري اسلامي ايران ازطريق آموزش‌هاي بلندمدت، با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي

تبصره- دوره‌هاي تحصيلات تكميلي «دانشگاه» بايد در زمينه نظريه‌پردازي در عرصه تعليم و تربيت اسلامي (به نحو عام) و يا نظريه‌پردازي در عرصه شيوه‌ها و رشته‌هاي آموزشي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش داير شود.

ـ تربيت مديران آموزشي و تربيتي توانمند، شايسته و تحول‌آفرين، مبتني بر مباني و معارف اسلامي و اقتضائات بومي

ـ توانمندسازي و ارتقاي سطح تربيتي، دانشي و مهارتي فرهنگيان ازطريق آموزش‌هاي كوتاه‌مدت پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح

ـ ارتقاي توانمندي‌هاي دانشجو معلمان به‌منظور ايجاد مهارت تدريس چند رشته‌اي

ـ حركت در مسير نظريه‌پردازي و كاربست نظريه‌هاي اسلامي در زمينه تعليم و تربيت اسلامي با مشاركت حوزه‌هاي علميه و مراكز علمي و پژوهشي

ـ برگزاري كارگاه‌ها، همايش‌ها و گردهمايي‌هاي آموزشي، پژوهشي و اعتقادي و تحقيقاتي به‌منظور توليد، توصيف، تبيين و ارزيابي دانش مرتبط در عرصه تعليم و تربيت و ارتقاي سطح علمي و شايستگي‌هاي اعتقادي، اخلاقي و حرفه‌اي دانشجو معلمان با رعايت ضوابط و مقررات مربوط همكاري با مراكز آموزشي و پژوهشي كه داراي فعاليت‌هاي علمي مرتبط هستند به‌منظور بهره‌گيري از تجارب و تخصص آنان

ـ انجام مطالعات و پژوهش‌هاي كاربردي و توليد دانش مورد نياز وزارت آموزش و پرورش

ـ انتشار مجله،كتاب علمي، جزوه آموزشي، توليد نرم‌افزار و برنامه‌هاي رايانه‌اي متناسب با اهداف «دانشگاه» طبق ضوابط و مقررات مربوط

ـ فراهم آوردن امكان بهره‌گيري از ظرفيت مدارس تجربي در كارآموزي و كارورزي دانشجو معلمان

ماده 4- شخصيت حقوقي دانشگاه:

«دانشگاه» داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي و وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و به صورت هيأت امنايي اداره مي‌شود.

تبصره- با تأسيس «دانشگاه»، مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم(ص) و مراكز تربيت معلم تحت پوشش آن در اين دانشگاه ساماندهي مي‌شود.

ماده 5- محل فعاليت دانشگاه:

سازمان مركزي «دانشگاه» در تهران مستقر است. تأسيس دانشكده، پژوهشكده، آموزشكده و ساير واحدهاي آموزشي و پژوهشي «دانشگاه» مشتمل بر دو پرديس خواهران و برادران در هر يك از استان‌ها، با پيشنهاد هيأت امنا و تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري امكان‌پذير است.

ماده 6- اركان دانشگاه؛

اركان دانشگاه عبارتند از: هيأت امنا ـ رئيس دانشگاه ـ هيأت رئيسه ـ شوراي دانشگاه

ماده 7- تركيب هيأت امنا شامل رئيس جمهور (رئيس هيأت امنا) ـ وزير آموزش و پرورش ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور يا معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، حسب مورد ـ رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها ـ دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ رئيس دانشگاه‌ (دبير هيأت امنا) ـ دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش ـ رئيس مركز برنامه‌ريزي و آموزش نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش ـ سه‌تن از شخصيت‌هاي علمي ـ فرهنگي كشور كه نقش مؤثري در توسعه و پيشرفت علم و دانش داشته باشند (ترجيحاً اعضاي هيأت علمي دانشگاه و مدرسين حوزه‌هاي علميه داراي كرسي تعليم و تربيت) مي‌شود.

تبصره- اعضاي مذكور در بند 11 با حكم رئيس جمهور براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند و در يك زمان مي‌توانند حداكثر عضو دو هيأت امنا باشند. انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زماني كه افراد جديدي به جاي آنان منصوب نشده باشند همچنان به وظايف و اختيارات قانوني خود ادامه مي‌دهند.

ماده 8- وظايف و اختيارات هيأت امنا:

ـ تعيين خط‌مشي‌ كلي «دانشگاه» و سياست‌هاي كلان آموزشي، فرهنگي، تربيتي، پژوهشي، دانشجوئي، اداري و مالي «دانشگاه» مبتني بر مباني و معارف اسلامي و متناسب با نيازهاي وزارت آموزش و پرورش

ـ تصويب اصول و سياست‌هاي كلان برنامه‌هاي توسعه «دانشگاه»

ـ تعيين شرايط و ضوابط تحصيل دانشجو و شاخص‌هاي آموزشي، فرهنگي، تربيتي، پژوهشي و دانشجوئي «دانشگاه»

ـ تعيين و تصويب ساختار و شرح وظايف كميته‌هاي استاني هيأت امناي «دانشگاه»

ـ تصويب نمودار سازماني و تشكيلات «دانشگاه» براساس ضوابط و مقررات مربوط

ـ تصويب آئين‌نامه داخلي هيأت امنا و مقررات، آئين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي لازم

ـ تصويب آئين‌نامه هاي مالي- معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي «دانشگاه» (ازجمله آئين‌نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورس‌هاي تحصيلي و فرصت‌هاي مطالعاتي) كه پس از تأييد رئيس‌جمهور قابل اجرا خواهد بود.

ـ بررسي و تصويب بودجه سالانه و تفصيلي «دانشگاه» و واحدهاي تابعه كه از طرف رئيس «دانشگاه» پس از تأييد شوراي «دانشگاه» پيشنهاد مي‌شود.

ـ تصويب حساب‌ها و ترازنامه سالانه «دانشگاه»

ـ تصويب دوره‌ها و رشته‌هاي تحصيلي، دانشكده‌هاي جديد، مؤسسات پژوهشي و علمي تابع دانشگاه و پيشنهاد آن به مراجع ذي‌صلاح براي تصويب

ـ تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

ـ جذب كمك‌ها و هدايا اعم از نقدي و غيرنقدي از اشخاص حقيقي و حقوقي

ـ تصويب ميزان فوق‌العاده‌هاي اعضاي هيأت علمي «دانشگاه»

ـ تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و ... در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

ـ تعيين ميزان پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نويسانه و نظاير آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

ـ بررسي گزارش عملكرد سالانه «دانشگاه» كه از طرف رئيس «دانشگاه» ارائه مي‌شود و تصميم‌گيري درمورد رفع موانع، مشكلات و نقايص آن به‌منظور پيشرفت بهتر امور

ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و مصوبات هيأت امنا

ماده 9- جلسات هيأت امنا:

جلسات هيأت امنا حداقل هر شش ماه يكبار تشكيل مي‌شود.

تبصره ـ جلسات هيأت امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي حداقل نصف به‌علاوه يك اعضاي حاضر در جلسه رسمي، معتبر خواهد بود.

ماده 10- رئيس دانشگاه

رئيس «دانشگاه» كه نماينده قانوني «دانشگاه» نزد مراجع حقيقي و حقوقي است با پيشنهاد وزير آموزش و پرورش، تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري، تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با حكم وزير آموزش و پرورش براي مدت چهار سال منصوب مي‌شود.

تبصره1- پيشنهاد و انتصاب مجدد وي به‌طور متوالي فقط براي يك دوره امكان‌پذير مي‌باشد. در موارد استثنا، انتخاب مجدد وي براي دوره بعدي پس از تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي امكان‌پذير مي‌باشد.

تبصره2- وزير آموزش وپرورش مي‌تواند تا تعيين رئيس «دانشگاه» يكي از اعضاي هيأت علمي واجد شرايط را پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري به‌عنوان سرپرست «دانشگاه» منصوب نمايد.

تبصره3- پذيرش استعفا يا عزل رئيس «دانشگاه» با پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و حكم وزير آموزش و پرورش انجام مي‌پذيرد.

ماده 11- وظايف و اختيارات رئيس دانشگاه:

ـ تمهيد امكانات ضروري براي تحقق اهداف «دانشگاه»

ـ مسئوليت درقبال كليه امور «دانشگاه» و حسن اجراي مقررات و مصوبات هيأت امنا و شوراي «دانشگاه» درحدود مقررات مصوب و آئين‌نامه‌ها و بخشنامه هاي صادرشده توسط «وزارت»، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ابلاغ آن به واحدهاي ذيربط حسب مورد

ـ تهيه و پيشنهاد برنامه‌هاي راهبردي، سياست‌ها، اهداف و خط‌مشي‌ها براي طرح در هيأت امنا

ـ تعيين خط‌مشي اجرايي «دانشگاه» براساس برنامه‌هاي راهبردي مصوب هيأت امنا، برنامه‌ريزي و هدايت فعاليت‌هاي فرهنگي، تربيتي، آموزشي، پژوهشي، دانشجوئي، بهداشتي و درماني، خدماتي و توسعه مديريت و منابع «دانشگاه» در چارچوب برنامه‌هاي راهبردي مصوب و سياست‌ها و بخشنامه‌هاي «وزارت»

ـ ارتباط نزديك با آموزش و پرورش در جهت احصاي نيازهاي آموزشي و نيروهاي انساني وزارت و پاسخگويي به آنها

ـ نظارت دقيق و مستمر بر حسن اجراي امور تربيتي، فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، بهداشتي و درماني، اداري،‌مالي، عمراني و خدماتي، استخدام، انتصاب، مأموريت، اخراج، ترفيع و ارتقاي اعضاي هيأت علمي، توسعه مديريت و منابع،‌استخدام، جذب، انتصاب، مأموريت، ارتقاء و اخراج كاركنان طبق ضوابط و مقررات مربوط و كليه ارتباطات داخلي و بين‌المللي «دانشگاه» با رعايت ضوابط و مقررات مربوط و هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي واحدهاي مختلف «دانشگاه» و پاسخگوئي به مراجع ذيصلاح و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذيصلاح

ـ استيفاي منافع و حقوق «دانشگاه» در مراجع قانوني (اعم از قضايي، اجرايي، اداري و ...) به نمايندگي از دانشگاه

ـ تهيه آئين‌نامه‌هاي مالي ـ معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي، نمودار سازماني و تشكيلات «دانشگاه» و همچنين تغيير و اصلاح آنها در چارچوب ضوابط و مقررات «وزارت» و پيشنهاد آنها به هيأت امنا براي تصويب

ـ تهيه بودجه تفصيلي سالانه «دانشگاه» با رعايت مفاد آئين‌نامه مالي و معاملاتي و ساير مقررات جاري و ارائه آن به هيأت امنا و همچنين نظارت بر نحوه هزينه‌ نمودن بودجه تخصيصي به «دانشگاه»

ـ امضاي قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالي، اداري و مكاتبات «دانشگاه» در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئوليت امور مالي «دانشگاه» طبق قوانين، آئين‌نامه هاي مالي و معاملاتي، اداري و مقررات و مصوبات ابلاغي، پاسخگويي به هيأت امنا در قبال گزارش‌هاي حسابرسي، پيگيري و رفع مشكلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسي و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هيأت امنا

ـ ارائه گزارش عملكرد سالانه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، دانشجويي، اجرايي، مالي و محاسباتي «دانشگاه» به هيأت امنا، «وزارت» و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ـ نصب و عزل هيأت رئيسه، اعضاي حقيقي شوراهاي «دانشگاه»، رؤساي پژوهشكده‌ها، مؤسسات و واحدهاي وابسته و مديران ستادي «دانشگاه»

ـ ارائه پيشنهاد تأسيس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با تأييد شوراي «دانشگاه» به هيأت امناي «دانشگاه»

ـ ارائه پيشنهاد همكاري‌هاي علمي با ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي «دانشگاه» برابر ضوابط و مقررات مربوط

ـ ايجاد شوراي مشورتي متشكل از پنج تن از اعضاي هيأت علمي شاخص و برجسته در حوزه‌هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجرايي با مرتبه علمي استاديار و بالاتر

ـ نظارت بر امور انضباطي «دانشگاه» (هيأت علمي- دانشجويان- كارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

ماده 12- تركيب هيأت رئيسه دانشگاه

رئيس «دانشگاه»

معاونان «دانشگاه»

مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

ماده 13- وظايف و اختيارات هيأت رئيسه

ـ مشاركت و همكاري فعالانه در تنظيم برنامه‌هاي راهبردي «دانشگاه» مبتني بر سند چشم‌انداز، برنامه‌هاي توسعه كشور، نقشه جامع علمي كشور و برنامه‌هاي «وزارت» و سياست‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به‌منظور ارائه و تصويب در هيأت امنا

ـ فراهم نمودن بسترهاي لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌هاي راهبردي «دانشگاه»

ـ فراهم نمودن بستر مناسب به‌منظور اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت امنا، آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغي از سوي «وزارت» و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير مراجع ذيصلاح

ـ بررسي آئين‌نامه‌ها، تشكيلات، شيوه‌نامه‌ها، دستورجلسات و ساير موارد ارائه‌شده از سوي معاونت‌ها و شوراي «دانشگاه» به‌منظور طرح در هيأت امنا و يا ساير مراجع ذيصلاح

ـ پيشنهاد بودجه سالانه «دانشگاه» به هيأت امنا ازطريق رئيس «دانشگاه»

ـ تنوع‌بخشي به منابع مالي «دانشگاه» ازطريق جذب كمك‌هاي مردمي و افزايش درآمدهاي اختصاصي ازطريق ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، فناوري، فرهنگي و ساير منابع ديگر پس از اخذ، پژوهشي، فناوري، فرهنگي و ساير منابع ديگر پس از اخذ مجوزهاي لازم ازهيأت امنا، «وزارت» وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير مراجع ذيصلاح

ـ پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصت‌هاي مطالعاتي و دوره‌هاي كوتاه‌مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاي آموزشي و پژوهشي «دانشگاه» تعلق مي‌گيرد ازطريق رئيس «دانشگاه» به «وزارت»

ـ بررسي و تصويب پيشنهادهاي ارائه شده در خصوص فعاليت‌هاي تربيتي، دانشجوئي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تربيت بدني كه براساس تقويم سالانه «دانشگاه» ارائه گرديده است.

ـ نظارت و پيگيري گزارش‌هاي تربيتي، فرهنگي، دانشجوئي، سياسي، امنيتي و ... با هماهنگي ديگر دستگاه‌هاي ذيربط تا حصول نتيجه

ـ بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيأت رئيسه توسط حوزه‌هاي مختلف «دانشگاه» و نظارت بر عملكرد آنان

ـ ارزيابي عملكرد حوزه‌هاي مختلف «دانشگاه» و بررسي گزارش‌هاي ادواري در شوراي «دانشگاه»

ـ ايجاد هماهنگي لازم بين حوزه‌هاي مختلف «دانشگاه»

ماده 14- معاونان دانشگاه

تعداد معاونان «دانشگاه» براساس تشكيلات «دانشگاه» تعيين مي‌گردد. شرايط عمومي معاونان طبق آئين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 89/12/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد.

ماده 15- شوراي دانشگاه

الف- تعريف:

شوراي دانشگاه دومين ركن سياستگذار بعد از هيأت امنا مي‌باشد كه به تنظيم سياست‌ها و برنامه‌هاي جاري «دانشگاه» براساس سياست‌هاي كلان مصوب در هيأت امنا و سياست‌هاي «وزارت»، وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري و ساير مراجع ذيصلاح مي‌پردازد.

ب- تركيب:

رئيس دانشگاه (رئيس شورا) ـ معاونان دانشگاه ـ مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ـ معاون مركز برنامه‌ريزي و آموزش نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش ـ رؤساي دانشكده‌ها، آموزشكده‌ها، پژوهشكده‌ها و مؤسسات تحقيقاتي و علمي وابسته به دانشگاه ـ دو تن از اعضاي هيأت علمي هر يك از شوراهاي تخصصي (آموزشي و تحصيلات تكميلي، پژوهشي و فناوري، دانشجويي و ...) و داراي صلاحيت‌هاي عمومي مندرج در آئين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري به انتخاب شوراي مربوط و با تأييد و حكم رئيس «دانشگاه» ـ دو تن از اعضاي هيأت علمي در مرتبه علمي حداقل دانشيار و داراي صلاحيت‌هاي عمومي مندرج در آئين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري با انتخاب و حكم رئيس «دانشگاه»

تبصره1- رئيس «دانشگاه» مي‌تواند درمورد مسائل خاص از رئيس گروه معارف و ساير مديران حسب‌مورد به‌منظور شركت در جلسات شورا (بدون حق رأي) دعوت نمايد.

تبصره2- مدت عضويت اعضاي حقيقي شوراي دانشگاه 2 سال مي‌باشد.

تبصره3- شورا داراي نايب رئيس مي‌باشد كه از ميان اعضاي شورا با انتخاب و حكم رئيس «دانشگاه» منصوب مي‌گردد.

تبصره4- ابلاغ مصوبات شورا و مكاتبات مربوط ازطريق رئيس شورا انجام مي‌پذيرد.

ماده 16- وظايف و اختيارات شوراي دانشگاه

1- تدوين و تصويب آئين‌نامه‌هاي داخلي شورا و كميته‌هاي آن

2- بررسي و تصويب دوره‌ها و رشته‌هاي آموزشي جديد و برنامه‌هاي آن، پيشنهادي معاونت‌ها و شوراهاي تخصصي «دانشگاه» به‌منظور ارائه به شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي تصويب

3- بررسي و تصويب ضوابط تدوين‌شده در راستاي همكاري «دانشگاه» با ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

4- بررسي و تأييد برنامه‌هاي پذيرش دانشجو توسط پرديس‌هاي استاني دانشگاه مبتني بر بودجه و امكانات «دانشگاه» و در راستاي اجراي تكاليف مندرج در برنامه‌هاي توسعه كشور، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، برنامه‌هاي «وزارت» و سياست‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به‌منظور ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

5- بررسي طرح جامع و برنامه هاي توسعه دانشگاه و پيشنهاد اصول كلي آنها به هيأت امنا

6- بررسي و تصويب برنامه‌هاي پيشنهادي آموزشي، پژوهشي و تربيتي كوتاه‌مدت در چارچوب نيازهاي وزارت و مبتني بر مباني و معارف اسلامي

7- بررسي گزارش تحليلي ارائه شده توسط واحدهاي ذيربط درخصوص مشكلات تربيتي، فرهنگي، آموزشي، دانشجويي،‌پژوهشي و فناوري، پشتيباني و خدماتي به‌منظور ارائه راهكارهاي سازنده و عملي جهت رفع كاستي‌ها

8- بررسي سالانه امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات) دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه‌بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها

9- ارجاع برخي از موضوعات «دانشگاه» براي بررسي و اظهارنظر به يكي از شوراهاي تخصصي، حسب مورد

10-ارزيابي كلي عملكرد «دانشگاه» براساس شاخص‌ها و ضوابط مربوط

ماده 17- تركيب، وظايف و اختيارات شوراهاي تخصصي «دانشگاه» به شرح مندرج در آئين‌نامه جامع

مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، مصوب جلسه مورخ 1389/12/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مي‌باشد.

ماده 18- پرديس‌هاي استاني «دانشگاه»

تركيب و نحوه انتخاب اعضاي شوراي پرديس‌هاي استاني «دانشگاه» متناسب با شرايط استان مربوط، به پيشنهاد رئيس دانشگاه و تصويب شوراي دانشگاه تعيين مي‌شود.

رؤساي پرديس‌هاي استاني «دانشگاه» به پيشنهاد رئيس دانشگاه، تأييد وزير آموزش و پرورش،‌تصويب هيأت امنا و با حكم رئيس دانشگاه منصوب مي‌شوند.

تبصره- پذيرش استعفا يا عزل رئيس پرديس استاني «دانشگاه» به پيشنهاد رئيس «دانشگاه»، تأييد وزير آموزش و پرورش و با حكم رئيس دانشگاه انجام مي‌پذيرد.

وظايف و اختيارات رؤساي پرديس‌هاي استاني «دانشگاه» متناسب با وظايف و اختيارات رئيس «دانشگاه» تعيين و پس از تصويب شوراي دانشگاه و تأييد وزراي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري توسط وزير آموزش و پرورش ابلاغ مي‌شود.

ماده 19- منابع مالي شامل: اعتبارات عمومي ، درآمدهاي اختصاصي ، كمك‌هاي دريافتي از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط ، هدايا و كمك‌هاي دريافتي از اشخاص حقيقي و حقوقي ، تسهيلات بانكي مأخوذه طبق ضوابط و مقررات ، دانشگاه مي‌تواند با حفظ وظايف اصلي خود با اشخاص و مؤسسات دولتي و غيردولتي قرارداد انجام خدمات پژوهشي و آموزشي منعقد نمايد و درمقابل، حق‌الزحمه دريافت دارد. آئين‌نامه نحوه عقد قرارداد و نيز هزينه‌كرد وجوه حاصل از آن بايد به تصويب هيأت امناي دانشگاه برسد.

ماده 20- پذيرش دانشجو براي «دانشگاه» با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به شيوه مورد

توافق وزارتين آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري، صورت مي‌پذيرد.

تبصره1- پذيرش دانشجو معلمان از بين پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري، پس از تأييد صلاحيت عمومي و تخصصي آنان توسط وزارت آموزش و پرورش، صورت مي‌پذيرد. پذيرفته شدگان نهايي با رعايت مقررات مربوط، به‌عنوان دانشجو معلم متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش پذيرفته مي‌شوند و بايد پيش از ثبت نام رسماً تعهد دهند كه پس از دانش‌آموختگي به ميزان دو برابر مدت تحصيل خود، در محل تعيين‌شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمايند. مدت تحصيل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت آنان محسوب مي‌شود.

تبصره2- دارندگان مدارك معادل مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شاغل در وزارت آموزش و پرورش در صورت پذيرفته‌شدن در آزمون ورودي و مصاحبه، مي‌توانند در «دانشگاه» ادامه تحصيل دهند.

تبصره3- دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد براي ادامه تحصيل در مقطع بالاتر، درصورت داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت در وزارت آموزش و پرورش، مي‌توانند در آزمون مربوط شركت نمايند.

تبصره4- نخبگان علمي، دانش‌آموختگان ممتاز دانشگاه‌ها، حوزه‌هاي علميه و مؤسسات آموزش عالي، مخترعان، مبتكران و برگزيدگان المپيادهاي علمي، قهرمانان ورزشي بين‌المللي، دارندگان سوابق تجربي مفيد، نيروهاي بومي و منطقه‌اي، با رعايت مقررات مربوط از اولويت‌هاي پذيرش در دانشگاه برخوردار مي‌باشند.

ماده 21- مدرك تحصيلي دانش‌آموختگان «دانشگاه» براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر و اعطا مي‌شود.

ماده 22- جذب هيئت علمي «دانشگاه» به‌صورت استخدام پيماني، راتبه تحصيلي (بورس)، طرح سربازي، مأموريت و انتقال از ساير مؤسسات، تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي- آزمايشي، از رسمي- آزمايشي به رسمي- قطعي، تبديل وضعيت از كارشناس به هيئت علمي براساس ضوابط و مقررات مصوب هيئت عالي جذب اعضاي هيئت علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با ساختار هيئت اجرايي جذب زير نظر هيئت مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود.

ماده 23- برنامه‌هاي آموزشي و سرفصل دروس بايد براساس آموزش تخصصي رشته‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش و مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و زمينه‌ساز تحقق اهداف «وزارت» باشد.

تبصره1- برنامه‌هاي آموزشي،‌پژوهشي و تربيتي دانشگاه مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و متناسب با نيازهاي «وزارت» باتوجه به اهداف مندرج در ماده 2 اين اساسنامه، توسط دانشگاه تهيه و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي تصويب ارسال خواهد شد.

تبصره2- باتوجه به اهداف تربيتي «دانشگاه»، حداقل تعداد 35 واحد درسي در دو سال اول تمام رشته‌ها، مشتمل بر دروس معارف ديني و تعليم و تربيت اسلامي مي‌باشد.

تبصره3- دانشجويان دوره كارشناسي «دانشگاه» موظفند طبق برنامه آموزشي مصوب، حداقل 8 واحد درسي به‌عنوان كارآموزي به تدريس بپردازند و «وزارت» موظف است زمينه اجراي آن را فراهم كند.

تبصره4- برنامه آموزشي و سرفصل دروس برخي از رشته‌هاي دانشگاه در تعامل با حوزه‌هاي علميه (با افزودن واحدهاي مهارت آموزشي به رشته‌هاي تخصصي حوزوي)‌تدوين مي‌شود.

ماده 24- انحلال دانشگاه

دانشگاه در موارد زير پس از تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي منحل مي‌شود:

ـ به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تأييد هيأت امنا

ـ درصورت تخلف «دانشگاه» از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط «وزارت» و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير ضوابط مربوط يا از دست دادن شرايط ادامه فعاليت به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ماده 25- در صورتي كه شوراي گسترش آموزش عالي با انحلال «دانشگاه» موافقت اصولي نمايد، «دانشگاه» موظف است اقدامات زير را انجام دهد:

همه تعهدات مربوط به دانشجويان خود را تا اتمام دوره تحصيلات و فارغ‌التحصيلي آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط اجرا نمايد.

همه امتيازات و اموالي را كه از منابع عمومي و دولتي و بانك‌ها و شهرداري‌ها و غيره در اختيار «دانشگاه» قرار گرفته است مسترد كند يا موافقت صاحبان حق مبني بر واگذاري امتيازات و اموال مذكور به «دانشگاه» را ارائه دهد.

همه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك‌ها، شهرداري‌ها، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي(اعم از اعضاي هيأت علمي و كارمندان) انجام دهد.

ماده 26- پس از احراز اجراي تعهدات مذكور در ماده 26 و حل و فصل امور آموزشي و حقوقي «دانشگاه» و تصويب و تأييد نهايي انحلال «دانشگاه» طبق ماده 24 فوق، هيأت تسويه‌اي مركب از: نماينده حقوقي وزارت آموزش و پرورش ، نماينده حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس وقت «دانشگاه» (درغياب رئيس وقت «دانشگاه»، يكي از معاونان وقت «دانشگاه» بنا به تشخيص وزير آموزش و پرورش)، تشكيل و با رعايت مقررات قانوني امر تسويه «دانشگاه» را برعهده خواهد داشت.

ماده 27- پس از انجام تعهدات و تعيين تكليف ديون «دانشگاه» و اعلام ختم تسويه، باقيمانده دارايي «دانشگاه» با رعايت بند 2 ماده 25 اساسنامه به «وزارت» منتقل مي‌شود.

تبصره1- درخصوص اموال وقفي، مطابق وقفنامه عمل مي‌شود.

تبصره2- هيأت تسويه موظف است درمورد فوق، صورت‌مجلسي را كه به امضاي همه اعضاي هيأت مي‌رسد در دو نسخه تنظيم، يك نسخه از آن را به وزارت آموزش و پرورش و نسخه ديگر را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تسليم نمايد.

ماده 28- تأمين بخشي از نيازهاي خاص آموزش و پرورش در رشته‌هايي كه امكان توسعه آن ازطريق «دانشگاه» وجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش از ميان دانش‌آموختگان ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور و حوزه‌هاي علميه، مشروط به گذراندن دوره يكساله مهارت‌آموزي در «دانشگاه» بلامانع مي‌باشد.

ماده 29- مسئول اجراي اساسنامه

وزارت آموزش و پرورش مسئوليت اجراي اين اساسنامه را به‌عهده دارد و گزارش چگونگي اجراي آن و پيشرفت كار دانشگاه را به شوراي عالي آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌نمايد.

ماده 30- هرگونه تغيير در مفاد اين اساسنامه مطابق دو روش ذيل امكان‌پذير است:

1- با پيشنهاد مشترك وزراي آموزش و پرورش و علوم، ‌تحقيقات و فناوري با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي

2- به پيشنهاد و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده 31- اين اساسنامه مشتمل بر 31 ماده و 22 تبصره در جلسه 704 مورخ 90/10/6 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
اشتراک گذاری
روی خط سایت ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار