رییس سازمان وظیفه عمومی در مورد معافیت کفالت افزود: اگر مشمولی تنها فرزند ذکور بالای 18سال و سالم خانواده باشد و سن پدرش بالای 59 سال، یعنی شروع 60 سالگی باشد، می تواند کفیل پدرش شود و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. همچنین اگر سن پدر مشمول که تنها فرزند ذکور بالای 18 سال و سالم خانواده بوده کمتر از 59 سال تمام باشد و به‌دلیل بیماری با تأیید شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.
کد خبر: ۱۴۷۰۴۷
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۹:۱۹ 08 February 2011
رییس سازمان وظیفه عمومی شرایط جدید معافیت کفالت را اعلام کرد.

به گزارش برنا، سردار حمید رضا صدر السادات در نشست خبری  اظهار داشت: دستورالعملی در راستای قانون جدید نظام وظیفه در کشور وجود ندارد چرا که قانون جدید هنوز در شورای نگهبان بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که اگر قانون جدید تصویب شود، تغییرات قبل توجهی در قانون ایجاد می شود.

رییس سازمان وظیفه عمومی در مورد معافیت کفالت افزود: اگر مشمولی تنها فرزند ذکور بالای 18سال و سالم خانواده باشد و سن پدرش بالای 59 سال، یعنی شروع 60 سالگی باشد، می تواند کفیل پدرش شود و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. همچنین اگر سن پدر مشمول که تنها فرزند ذکور بالای 18 سال و سالم خانواده بوده کمتر از 59 سال تمام باشد و به‌دلیل بیماری با تأیید شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

صدرالسادات افزود: اگر مادری فاقد همسر باشد (فوت یا طلاق)، تنها فرزند ذکور بالای 18سال و سالم وی می تواند کفیل مادر شده و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. همچنین اگر مشمولی خواهر یا برادر صغیر داشته و پدرش هم فوت کرده باشد و او تنها مراقب برادر یا خواهر صغیر خود باشد، یعنی برادر سالم و بالای 18سال دیگری نداشته باشد، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

وی گفت: چنانچه مشمولی برادر بالای 18سال وی بیمار بوده و نیازمند مراقبت تشخیص داده شود و همسر و پدر و فرزند هم نداشته باشد، در این شرایط نیز در صورتی که برادر سالم و بالای 18سال دیگری نداشته باشد، می تواند کفیل برادر بیمار خود شود و از معافیت کفالت استفاده کند. همچنین چنانچه مشمول دارای خواهری باشد که از سن 18 سالگی تا 24 سالگی ازدواج نکرده و مجرد باشد و پدرش هم در قید حیات نباشد، در صورت یگانه مراقب بودن، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

رییس سازمان نظام وظیفه تصریح کرد: در صورتی که پدر بزرگ مشمول در شورای پزشکی نیازمند مراقیت تشخیص داده شود، مشروط بر آن که فاقد فرزند پسر بوده یا فرزندان پس وی بنا به نظر شورای پزشکی قادر به مراقبت از پدر خود نبوده و مشمول نیز تنها نوع پسر سالم بالای 18 وی باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

صدرالسادات ادامه داد: همچنین چنانچه شوهر و فرزندان ذکور مادر بزرگ مشمول فوت کرده یا به علت بیماری برابر نظریه شورای پزشکی قادر به سرپرستی از مادر بزرگ مشمول نباشند و مشمول نیز تنها نوه پسر سالم بالای 18سال باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

وی درباره  حبس بودن پدر مشمول خاطر نشان کرد: یگانه مراقبت مشمول، چنانچه پدر در حبس بوده و حداقل یکسال از حبس قطعی وی باقی مانده باشد، رسیدگی بلامانع است.

رییس سازمان وظیفه عمومی درباره مفقودیت پدر با حکم مرجع قضایی مشمول گفت: در صورتی که مفقودیت پدر توسط رأی دادگاه تأیید شود، رسیدگی بلامانع است.

صدرالسادات در مورد احراز کفالت مادرانی که دارای همسر نیازمند مراقبت هستند(ناپدری)، ادامه داد: در مورد رسیدگی به کفالت مادر فاقد شوهر چنانچه همسر مادر با توجه به نظر شورای پزشکی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود، رسیدگی بلامانع است.

وی تصریح کرد: در تمامی موارد مربوط به معافیت کفالت، یکی از شروط اصلی برای رسیدگی موضوع یگانه مراقب بودن یعنی نداشتن برادر سالم و بالای 18سال است.

رییس سازمان نظام وظیفه درباره خروج مشمولان از کشور اظهار داشت: در گذشته تنها 16 استان مجوز خروج مشمولان از کشور را صادر می کرد که این 16 استان به 31 استان افزایش یافت. همچنین درباره سفرهای زیارتی اخذ چک حذف و ارایه تعهدنامه محضری جایگزین شده است.

صدرالسادات در مورد وجه الضمان سفرها افزود: تقلیل وجه الضمان سفرهای نیمه علمی از 150 میلیون ریال به 80 میلیون ریال رسیده است. همچنین ودیعه سفرهای زیارتی حج تمتع و عمره و عتبات عالیات از 500 هزار تومان وجه نقد و ارایه تعهده نامه به 50 میلیون ریال که به تأیید دفاتر اسناد رسیده است.

وی در مورد ودیعه سفر زیارتی سوریه گفت: ودیعه سفر زیارتی سوریه 15 میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. همچنین ودیعه سفرهای علمی شامل ارایه مقاله در کنفرانس های بین المللی و فرصت های مطالعاتی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 5 میلیون تومان وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی است.

رییس سازمان وظیفه عمومی گفت: ودیعه سفرهای نیمه علمی شامل شرکت در آزمونهای زبان، شرکت یا بازدید از نمایشگاه ها، شرکت در کارگاه های آموزشی حداکثر یک ماهه،ثبت یا نمایش اختراعات  و سفرهای مرتبط با رشته های تحصیلی خاص مانند دانشجویان رشته های هنر برای بازدید از آثار معماری و هنری 8 میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. همچنین سایر سفرهابنا به ضرورت 15میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است.

صدرالسادات در مورد معافیت موارد خاص افزود: برابر ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده "هر 2 یا یکی از آنها معلول باشد" یا حداقل 2 نفر از فرزندان آنها معلول و ناتوان باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود. همچنین در بخش معافیت معلولان با توجه به عنایت مقام معظم رهبری، اگر در خانواده ای یک فرزند پسر بالای 18 سال باشد و یک معلول چه خواهر یا برادر، این فرزند هم می تواند معاف شود.

وی تصریح کرد:یک فرزند مشمول خانواده هایی که پدر یا مادرشان 25 درصد جانبازی یا 30ماه سابقه جبهه یا 36ماه سابقه آزادگی داشته باشد، معاف  می شوند. همچنین اگر با تلفیق موارد جانبازی و سابقه جبهه با هم منجر به 30ماه شود، یک فرزند خانواده معاف خواهد شد. به عنوان مثال: اگر فردی 10ماه خدمت جبهه و 20درصد جانبازی داشته باشد، با توجه به اینکه مجموع تلفیق موارد آن 30ماه می شود، یک فرزند می تواند معاف شود.

رییس سازمان  وظیفه عمومی افزود: اگر مادری فاقد همسر و تحت پوشش کمیته امداد باشد و 2 فرزند پسر بالای 18سال داشته باشد، استثنائاً با توجه به عنایات مقام معظم رهبری یکی از فرزندان معاف می شود.

صدرالسادات ادامه داد: درباره ادامه تحصیل دارندگان مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی متأسفانه یکی از مشکلات این دسته از افراد ورود به مرحله غیبت است و به همین واسطه امکان ادامه تحصیل از آنها سلب می شود و لذا با توافقات انجام شده با وزارت آموزش و پرورش، مقرر شد از سال تحصیلی آینده ثبت نام از مشمولان برای تحصیل به صورت داوطلب آزاد با ارایه برگه آماده به خدمت و در مدت اعتبار آن صورت گیرد تا فرد مشمول ناخواسته غایب محسوب نشده و بتواند از امتیازات لحاظ شده در قانون بهره‌مند شود.

وی درباره جعل کارت های معافیت و خدمت سربازی گفت: در سال 89، 10 باند شناسایی و متلاشی شده و 75  نفر به دلیل جرائم جعل اسناد و مدارک کارت پایان دستگیر شدند. به منظور جلوگیری از جعل کارت پایان خدمت و معافیت از سال آینده تمامی كارت‌های معافیت و خدمت سربازی در سراسر كشور طی فراخوانی جمع‌آوری و به جای آن كارت هوشمند صادر می ‌شود. به طوری که از اوایل سال آینده كارت‌های پایان خدمت و معافیت قدیمی تعویض و به جای آن كارت‌های هوشمند ارائه خواهد شد.

صدر‌السادات افزود: به دلیل عدم آگاهی خانواده‌ها و مشمولان از قوانین و مقررات وظیفه عمومی، مشمولان دچار غیبت شده اند که این امر سبب شده است تا از امتیازات مشمولان محروم شوند.
اشتراک گذاری
روی خط سایت ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹۶
انتشار یافته: ۸
hossein
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۸ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۹
سلام چرا سن پدر(59سال)برای معاف شدن یگانه پسر بالای18سال حتما باید 59سال تمام باشد چرا بجای افزایش این همه مورد برای معافیت کفالت حداقل این سن را پند سال پایین تر نمی آورید؟آیا این مورد بررسی شده؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۴ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۹
با سلام وادب تو را به خدا تنها فرزند دختر شهید که ازدواج کرده شوهرش را از سربازی معاف کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۵ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۹
تنها در 7 کشور دنیا سربازی اجباری است و طول دوره خدمت در ایران رتبه دوم از آخر است. واقعا جالبه نه غلام.
جوان ناکام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۱ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۹
تورا به خدا یکی به داد من برسه
من تک فرزند ذکور پدر بالای 59 سال هستم ولی چون 2بار در مقط لیسانس با مجوز خود نظام وظیفه تحصیل کرده ام و در حال حاظر نیز دانشجوی کارشناسی ارشد هستم و معافیت تحصیلی معتبر دارم ولی برای من معافیت کفالت صادر نمی شود من در حال حاظر در سن 31 سالگی باید چه کار کنم ؟
خواهش می کنم یکی به داد من برسد!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۴ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۹
تمام قوانین اعلام شده تکراری هستند هیچ کدام از انها جدید نیستد
حامد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۷ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۰
سلام
اگر لطف کنید قانون معافیت برادر سومی که دو برادر بزرگتر خدمت کرده باشند را پیگیری کنید ممنون میشم.
movi60cent
|
United States
|
۰۰:۱۲ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۰
یه سوال دارم خواستم بپرسم جواب بدید.من یک برادر دارم که قبلا به سربازی رفته است و الان ازدواج کرده است و در شهر دیگری مشغول به زندگی اشت و پدر بنده که ارتشی است نیز سنش 59سال است .آیا بنده معاف میشوم یا نه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۰ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۰
این که جدید نیست از قبل هم همین بوده
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: