دختر پادشاه عربستان: ما گروگانیم ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۲:۵۲
راه‌حلی برای "جوان‌سازی موها" ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۱:۳۲
حال «سلامت» در ایران خوب نيست! ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۰:۵۲
شیب افزایش قیمت‌‌ها (کارتون) ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۰:۴۵
نشانه‌ درس‌آموز ! ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۰:۴۰